Wilhelm de Kotzebue

Din Moldova. Tablouri și schițe din 1850

Din Moldova. Tablouri și schițe din 1850

„Materia acestor lucrări este luată din viaţa românilor moldoveni şi este tratată cu atâta cunoştinţă de cauză, cu atâta iubire de adevăr şi totdeodată cu atâta iubire a românilor, încât ne înfăţişează despre ţara noastră [...] o icoană credincioasă, care trebuie să contribuie şi ea a ne face mai bine înţeleşi şi mai bine văzuţi în străinătate. [...] Toate sunt scrise cu vioiciune, cu îngrijire pentru amănuntele împrejurărilor reale şi, pe lângă unele mustrări meritate, cu bunăvoinţă pentru noi.” - TITU MAIORESCU, „LITERATURA ROMÂNĂ ŞI STRĂINĂTATEA”, ÎN CONVORBIRI LITERARE, 1 IANUARIE 1882

More info →
WhatsApp
RSS