Termeni și condiții

Termeni și Condiții utlizarea website „carteamea.ro”
Proprietar.
Denumirea carteamea.ro este proprietatea exclusivă a SC Blue Star Design SRL (denumită în continuare compania) persoană juridică, de drept privat, română, cu sediu social în jud. Arad, com. Păuliș, sat Baratca 640, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub numărul J02/314/98, având Cod Unic de Înregistrareare 10653481 și atribut fiscal RO.
Utilizator.
Prin termenul de utilizator se întelege orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, care accesează siteul carteamea.ro, indiferent de scopul său acceptând astfel condițiile de utilizare a siteului expuse în continuare.
Definiții.
Următorii termenii: „carteamea.ro”, „Site”, „Site-ul”, „Blue Star Design SRL”, „noi”, „compania” fac referire la firma Blue Star Design SRL și serviciile și informațiile oferite prin siteul infoazi.ro.
Termenii „Norme” „Regulament”, „Acord”, „Contract”, „Termeni și condiții” sunt folosiți pentru a desemna prezentul contract de utilizare.
Acceptarea Termenilor și condițiilor.
Prezentele norme, cuprinse sub denumirea de Termeni și conditii, se aplică întregului site carteamea.ro intregului său conținut precum și tuturor serviciilor on-line sau off-line oferite prin intermediul său.
Utilizarea siteului carteamea.ro și a oricărui serviciu oferit de site-ul carteamea.ro se face condiționat de acceptarea, fără nici un fel de modificare a prezentelor norme cuprinse sub denumirea de ”Termeni și conditii”. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile prezente, nu folosiți site-ul carteamea.ro sau serviciile oferite de carteamea.ro. Prin utilizarea site-ului, a oricăror servicii oferite sau a oricăror informații oferite de carteamea.ro vă exprimați acceptul prentru prezentele norme cuprinse sub denumirea „Termeni și condiții”.
Utilizarea site-ului implică obligația oricărui utilizator de a consulta periodic normele cuprinse sub denumirea de „Termeni și condiții”, folosirea site-ului sau a serviciilor sale, în continuare, semnifică acceptarea necondiționată a prezentelor norme.
Compania își rezervă dreptul de a modifica unilateral, fără nici un fel de aviz sau notificare prezentele condiții de utilizare.
Descrierea serviciilor.
Site-ul carteamea.ro oferă utilizatorilor acces on-line, în condițiile și termenii stipulați în prezentul act, la o colecție de informații.
Obligații la preluarea de informații.
Pentru a folosi, o parte, din serviciile oferite de site-ul carteamea.ro (exceptând informațiile de ordin public, care cad sub incidența legii 544/2001 privitoare la liberul acces la informațiile de interes public), vă obligați să:
1) nu folosiți datele afișate în scopuri comerciale;
2) dacă includeți date afișate pe site-ul carteamea.ro pe orice publicație indiferent de suport ori mijloc de propagare în masă, se va indica sursa, prin afisarea unui link spre site-ul carteamea.ro si prin introducerea la sfârșitul textului preluat a textului ”informație preluată de pe carteamea.ro”.
Responsabilitatile utilizatorului.
Ca utilizator al site-ului carteamea.ro, sunteți responsabil de propriile acțiuni precum și de consecințele pe care acestea le pot avea.
Utilizând serviciile siteului carteamea.ro vă obligați să nu întreprindeți următoarele acțiuni:
1) să nu generați documente care ar servi la comitrea unor fapte de natură contravențională sau penală ori fapte lezatoare pentru terțe persoane;
2) să nu utilizați în tot sau în parte site-ul carteamea.ro sau serviciile siteului în scopuri infracționale sau contrare normelor legale;
carteamea.ro nu garantează și nu își asumă nici un fel de responsabilitate pentru autenticitatea, credibilitatea, acuratețea informațiilor publicate pe site. Compania nu poate fi făcută răspunzătoare și nu poate răspunde de nici un prejudiciu de orice natură cauzat prin o utilizare neconformă sau lezatoare a serviciilor siteului carteamea.ro. Compania își rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale în cazul încălcării termenilor și a condițiilor sau a legii.
Apreciem mesajele utilizatorilor site-ului carteamea.ro și încercăm să venim în întâmpinarea comentariilor dumneavoastră cu privire la serviciile noastre. Politica companiei noastre nu ne obligă să acceptăm sau să ținem cont de ideile, sugestiile, invențiile sau materiale utilizatorilor, altele decat cele solicitate de către companie în mod expres. Utilizatorii sunt responsabili pentru conținutul comentariilor postate pe carteamea.ro.
Link-uri către alți furnizori de informații sau servicii.
Site-ul carteamea.ro poate furniza, sau terțe părți ale site-ului pot furniza link-uri către alte site-uri sau alte resurse. carteamea.ro nu are nici un control asupra acelor site-uri sau resurse, compania nu poate fi ținută responsabilă, sub nici o formă, pentru disponibilitatea acelor site-uri și nici nu garantează și nici nu este responsabilă pentru conținut, publicitate, produse sau alte materiale disponibile pe acele site-uri sau resurse.
De asemenea compania sau carteamea.ro nu poate fi ținută responsabilă și nu poate fi supusă la plata nici unor feluri de despăgubiri, directe sau indirecte pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată, de sau în legătură cu folosirea sau veridicitatea informațiilor furnizate de un asemenea conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri sau resurse, care au link-uri cu carteamea.ro.
Responsabilitățile carteamea.ro
Deoarece identificarea utilizatorilor pe Internet este dificilă, carteamea.ro nu confirmă faptul că fiecare utilizator este ceea ce se pretinde a fi, astfel încât în cazul în care compania sau carteamea.ro ar fi implicată într-o dispută de orice natură, cu unul sau mai mulți utilizatori, compania (prin agenții, administratorii și angajații săi) este absolvită de orice răspundere sau despagubire (directă sau indirectă) de orice fel și de orice natură, cunoscută sau necunoscută, suspectată sau nu, dezvaluită sau nu, rezultată în orice mod, care are legatură cu disputele.
Compania nu are obligația legală de a controla datele ori informațiile oferite de utilizatori, când se înregistrează. De asemnea documentele generate de carteamea.ro pot conține inexactități sau greșeli de scriere, pentru care compania nu poate fi ținută responsabilă.
Limitarea responsabilității.
Afirmați în mod expres ca ați luat cunoștință și sunteți de acord că compania, nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la: nerealizare de profit, posibilității de folosire, date sau alte pagube (chiar dacă compania a fost înainte informată de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:
a) utilizarea sau imposibilitatea utilizarii serviciilor site-ului carteamea.ro;
b) declarații sau acțiuni a oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului carteamea.ro;
c) orice altă problemă legată de serviciile site-ului.
Declarați în mod expres că înțelegeți și că sunteți de acord cu următoarele afirmații:
a) utilizarea serviciilor site-ului carteamea.ro se face pe propria răspundere. Serviciile sunt furnizate pe principiul „așa cum sunt” sau „așa cum sunt disponibile”.
b) carteamea.ro nu oferă nici o garanție că:
b.1) serviciile vor implini toate cerințele dumneavoastră;
b.2) serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
b.3) rezultatele ce se vor putea obține din folosirea site-ului carteamea.ro și a serviciilor puse
la dispoziție vor fi corecte sau de încredere;
b.4) orice eroare de program va fi corectată;
c) Orice material descărcat sau obținut în alt fel prin utilizarea serviciilor puse la dispoziție de carteamea.ro se află astfel la discreția și poate fi folosit doar pe riscul propriu și veți fi singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care accesați site-ul sau alte pierderi de date ce pot rezulta din descărcarea acestui tip de conținut.
Generalități.
În cazul în care oricare prevedere cuprinsă sub titulatura de „Termeni și condiții” este declarată ilegală de către forurile competente, invaliditatea unei prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi cuprinse în „Termeni și condiții”, acestea rămânând în vigoare.
Aceste condiții pot fi modificate de companie, fără a fi necesar un anunț sau o acceptare prealabilă din partea utilizatorilor. Puteți citi cea mai recenta versiune a acestor condiții oricând, accesând linku-ul „Termeni și condiții”.
WhatsApp
RSS